Ivre bidrar til verdiskaping for idretten i Aust-Agder gjennom handel, utleie og annen økonomisk virksomhet.

Selskapene

Ivre eier og driver fellestjenester for eiendommene og datterselskapene.