Vi kan levere personell som bedriften trenger i en tidsbestemt periode. Vi har hele arbeidsgiveransvaret for vikarene og vi følger tett opp både medarbeider og kunde under oppdragsperioden.

Noen ganger har bedriften behov for vikarer i en kort periode eller flere midlertidige medarbeidere til et langvarig oppdrag. Alle våre vikarer er kvalitetssikret gjennom intervjuer, kompetansekartlegging og referansesjekking. Vi følger opp hele ansettelsesforholdet fra A til Å.

Som kunde vil du oppleve kvalitet i alle ledd og at vi ivrer for å løse ditt bemanningsbehov.