Stillinger krever ulike rekrutteringsmetoder. Det kan eksempelvis være fulle prosesser med annonsering og/eller search. Kunden velger selv om vi skal bistå i hele eller deler av rekrutteringsprosessen.

Sammen med kunde kartlegger vi organisasjonen og utarbeider en kravspesifikasjon for stillingen. Vi blir enige om annonseringskanaler og utarbeider forslag til annonse. Når stillingen er utlyst håndterer vi alle henvendelser samt tar kontakt med aktuelle kandidater.

Vi gjennomfører intervjuer, referansesjekker og eventuelt test og vil deretter komme med en anbefaling på de mest aktuelle kandidater til finaleintervju sammen med kunde.

I utvelgelsen bistår vi med rådgivning og vil være tilgjengelige også etter at kandidaten er ansatt.
Våre rekrutteringsrådgivere har lang bransjeerfaring med et omfattende nettverk i markedet og de ivrer for faget.