Jobber du hos oss? Her finner du alt du trenger.

Som ansatt:
Når du er ansatt direkte av oss vil du motta nødvendige opplysninger om din arbeidssituasjon ved oppstart. Har du evt. spørsmål kan du snakke med oss i Ivre rekruttering og bemanning as. Vi vil holde deg godt informert og vil i tillegg holde kontakt med din nærmeste overordnede. Vi er opptatt av dine nåværende og fremtidige muligheter til å vokse i selskapet.

Personalhåndbok:
Dette dokumentet skal gi relevant informasjon om din lønn, ferier, pensjonsordning, forsikring og annet.

Registrering av timer:
Alle våre medarbeidere skal registrere sine timelister elektronisk. Timelisten er grunnlaget for din lønn og vår faktura til kunden. Det er derfor viktig at du registrerer dine timer nøyaktig ihht. ordrebekreftelsen og kontrakt.