Ivre rekruttering og bemanning bistår virksomheter i rekrutteringsprosessen til prosjektbaserte, midlertidige og faste stillinger. Våre rådgivere har mellom 10-20 års erfaring fra bransjen og har derfor ett svært godt kontaktnett av kunder og kandidater. Vi har inngående kjennskap til rekrutteringsfaget og vil jobbe hardt for å møte dine behov. Ivre rekruttering og bemanning eies av Idretten og utbytte går tilbake til idretten.

Vi legger vekt på å kunne tilby deg alt fra komplette løsninger hvor vi bistår fra start til slutt,  til deler av prosessen som søk eller sluttvurderinger. Vår oppgave er å avlaste din organsisasjon ved å gjøre rekruttering til en proffesjonell prosess som vil skape verdier for deg og din bedrift.

Kvalitet, service og fleksibilitet er vårt varemerke.

Vi ser på våre kunder som partnere og våre kandidater som kollegaer.

Våre kunder skal føle seg ivaretatt og du kan trygt velge oss for en personlig og effektiv rekrutteringsprosess.

Det er helt uforpliktende å bruke våre tjenester. Inntil rett medarbeider er på plass i stillingen, er prosessen kostnadsfri.

Om Ivrekonsernet:
Er eiet av stiftelsen Aust-Agder idrettsfond med 89,88%. Her kan alle idrettslagene i Aust-Agder møte på årlig fondsmøte. 10,12% eies av Aust-Agder friidrettskrets, Aust-Agder seilkrets, Aust-Agder skytterkrets, Aust-Agder gym og turnkrets og Aust-Agder orienteringskrets.

Vårt oppdrag er å skape verdier for idretten.

Vårt slagord er: tilrettelegger for idrettsglede