Oppsummering av 2019 og de senere år

2019 ble nok et spennende og hektisk år i godt samarbeid med idrettslag, velforeninger og mange kommuner.

Helge Eriksen, vår anleggskonsulent, har nå akkurat feiret 10 års jubileum i jobben og opparbeidet seg en solid kompetanse knyttet til spillemiddelsøknader, prosjektregnskap, forstudier/forprosjekter og prosjektledelse av ulike nærmiljøanlegg og idrettsanlegg.

Vi har summert opp perioden 2012-2019 og følgende er konklusjonen:

  •  Totalt 207 spillemiddelsøknader og ALLE har blitt godkjent!
    Det er i snitt 25,8 spillemiddelsøknader pr år.
  •  Summen anleggsverdi er på kr 456,5 millioner !
  •  Summen av spillemidler er på kr 149,6 millioner !
  •  Summen av nye, fornyede og gjentatte søknader for søknadsåret 2020 utgjør hele
    kr 283,9 millioner!

Vi har som mål at alle våre kunder får søkt om og får den spillemiddelsummen som regelverket tilsier. Vi har ved mange anledninger sett at det søkes om for liten spillemiddelsum. Da går idrettslaget, velforeningen eller kommunen fort glipp av betydelige beløp.

I stadig større grad forestår vi idrettslag og kommuner med forstudier eller forprosjekter for å kvalitetssikre både tekniske og funksjonelle forhold, samt potensiell spillemiddelsum for å ha et best mulig beslutningsgrunnlag i styret i idrettslaget eller for eksempel i kommunestyret.

Vi er konkurransedyktige på pris og ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

Helge Eriksen
Anleggskonsulent i Ivre Anleggsservice as
Mob: 900 59 829
E-post: helge@ivre.no