Ivre Anleggsservice er et konsulentfirma med lang erfaring innen idrettsanlegg og spillemidler.

Selskapet ble etablert i 1998 og eies av Ivre. Vår hovedoppgave er å bistå idrettslag og foreninger i forbindelse med søknadsprosesser, spillemidler og tilrettelegging for nye/ rehabilitering av gamle anlegg.

Ivre Anleggsservice er heleid av Ivre og overskuddet føres tilbake igjen til idretten. Vi kan bistå idrettslag, velforeninger og kommuner i anleggs- og søknadsprosessen. Vårt arbeid utgjør en betydelig verdiskaping for idretten.