Deloppsummering av 2020

Da er oppsummeringen av 2020 godt i gang. I 2020 hadde Ivre Anleggsservice as til behandling 20 nye spillemiddelsøknader i Agder. I tillegg kommer fornyede spillemiddelsøknader.
I tillegg hadde vi flere prosjekter med skisser med beskrivelser og kostnadsoverslag. Sum anleggsverdig og sum spillemiddelverdi for de 20 spillemiddelsøknadene kommer vi tilbake til i en senere oppdatering. Siden 2012 har vi utarbeidet hele 227 spillemiddelsøknader og der blir et snitt pr. år på 25,2 søknader pr år. Pr 2019 utgjorde disse søknadene en anleggsverdi på drøye 456 millioner og en samlet spillemiddelverdi på nær 150 millioner!
Nytt skytteranlegg i Gjerstad

Idrettsanleggene ved Tvedestrand VGS
Nærmiljøanlegg i Bykle