Vi har lang erfaring og særlig kompetanse innen nærmiljøanlegg og idrettsanlegg.

Vi tilbyr konsulenttjenester innen:

 • Spillemiddelsøknader – fra idè til sluttregnskap
 • Forstudier og prosjektutredninger
 • Utarbeidelse og kunngjøring for konkurranseutsetting på Doffin
  (forskrift om offentlige anskaffelser)
 • Status og evalueringsrapporter

 

Vi er med våre kunder hele veien fra Ide til realisering med:

 • Prosjekteringsfasen
 • Finansieringsplan
 • Anbuds- og kontraktfasen
 • Utbyggingsfasen
 • Driftsfasen

Vi har samarbeidspartnere innenfor det meste av spesialtjenester og utstyr som er knyttet opp mot prosjektering og utarbeidelse av kostnadsoverslag. Vi utfører forslag til detaljplanlegging om hvor og hvordan anlegget mest hensiktsmessig utformes og kan plasseres i forhold til terreng.

Vi kan også stå for byggeledelsen ved anleggene (se eget punkt om prosjektledelse). Vi har hatt byggelederfunksjonen på flere av kunstgressbanene og nærmiljøanleggene som er etablert i Aust og Vest-Agder i godt samarbeid med idrettslagene og ulike kommunene.