Ivre Anleggsservice har høy kompetanse innen planlegging og prosjektering for de aller fleste typer idrettsanlegg.

Vi står gjerne for byggeledelsen/prosjektledelsen ved idrettsanleggene. Vi har hatt prosjektledelse på flere av idretts og nærmiljøanleggene som er etablert i Aust og Vest-Agder i meget godt samarbeid med idrettslagene og ulike kommunene. Arbeidet planlegges og dokumenteres godt og vi er svært opptatt av å ivareta byggherren på best mulig måte.

Vi har stor fokus på kvalitetsstyrte prosesser, samt Helse, Miljø & Sikkerhet (HMS).