Vi kan bistå med gjennomføringen av søknadsprosedyren om tilskuddsberettigete elementer til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Vi utarbeider på vegne av våre kunder mellom 20 til 40 spillemiddelsøknader hvert år.

Det gjør at vi har lang erfaring med spillemiddelsøknader som tilfredsstiller formelle krav.

Vårt mål er at våre kunder skal få søknader med høy kvalitet slik at prosjektene kan realiseres på en best mulig måte.

 

Våre kunder er typisk idrettslag, kommuner, kommunale foretak og velforeninger.
Nødvendige vedlegg samordnes for innsending av komplett søknad. Regnskap og søknad om delutbetaling av tilskuddsbeløpet under anleggsperioden, er vi også behjelpelig med.
Vi kan også bistå med et forslag til finansiering ved hjelp av innhentede opplysninger om anlegget. Tilskuddsbeløp avhenger av type anlegg det skal søkes om.
Fristen for innlevering av spillemiddelsøknader til kommunene er normalt 1.oktober.
Fristen for søknad om mva-kompensasjon er varierende, men er på våren, gjerne 1.mai. Må sjekkes årlig.

Les mer om vilkårene på hjemmesidene til kulturdepartementet for å kunne søke om spillemidler.