Ivre Sport og Anlegg AS er et entreprenørselskap i Agder. Vi har over lang tid spesialisert oss på å bygge og levere nærmiljøanlegg, utendørs idrettsanlegg- og aktivitetsflater. Vi leverer skreddersydde anlegg, og er med hele veien fra planlegging og prosjektering til bygging og sluttdokumentasjon.
Vi kan gjennomføre en helhetlig leveranse fra grunnarbeid til ferdig anlegg.

Kundene våre er ofte idrettslag og velforeninger, men vi utfører også vanlige entreprenøroppdrag for private og offentlige kunder.