I tillegg til å levere og montere utstyret til et anlegg,  gjør vi alt grunnarbeidet til nye anlegg:

 • Graving
 • Drenering
 • Avretting
 • Komprimering
 • Spesialforskaling og støp til ringmur
 • Vann og avløps arbeid

Ivre Sport & Anlegg as innehar sentral godkjenning i funksjonene:

 • Ansvarlig Søker i alle typer tiltak, tiltaksklasse 1
 • Prosjektering av veg, utearealer og landskapsutforming, tiltaksklasse 1
 • Utførelse av landskapsutforming, tiltaksklasse 2
 • Utførelse av Veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2

Det betyr at for deg som kunde, kan vi hjelpe deg med hele prosjektet fra “A-Å”Vi gjør terrenget klart for miljøballbinger, kunstgressbaner, tur- og skiløyper, tennisbaner, aktivitetselementer. Det stilles strenge krav til kvalitet for klargjøring av flater for kunstgress, her har vi kompetansen, kvaliteten og utstyret som trengs.

Vi utfører også tradisjonelt grunnarbeid som hus- og industritomter, va-anlegg og vegbygging for

 • offentlige virksomheter
 • private bedrifter
 • velforeninger
 • privatpersoner

Vi har egne gravemaskiner, lastebiler og hjullaster for å utføre grunnarbeidet fra graving til ferdig levert produkt.

Bildene viser grunnarbeid på noen av prosjektene våre.

Kontakt

Leif Johnny Olsen, avdelingsleder

e-post: ljo@ivre.no

Mob: +47 911 91 741