Grønt tak på næringsbygg og med aktivitetsapparater

Ivre Sport og Anlegg as har levert kunstgress samt aktivitetsapparater på taket til næringsbygget i det nybygde senteret i Strømsbusletta 9 i Arendal (og der det også kommer leilighetsbygg). Dette synes vi ble meget spennende og bra og takker NCR Group for oppdraget.