Bingo His er malt utvendig i juli 2016

IdrettsFinans as eier Kirkeveien 183, både seksjon nr 4 og 5. Vi har vært opptatt av at bygget skal fremstå mest mulig helhetlig, og etter at seksjon nr 4 har fått samme farge som seksjon nr 5, så er dette målet nådd.
Bingo Sør as leier i seksjon nr 4 og det er ca 330 m2 ledige lokaler i denne seksjonen.

His bingo - hjørne syd- malt juli 2016

Kirkeveien 183, seksjon nr 4 mot syd