Kontakt

Ivre

Besøksadresse:
Åsbieveien 16,
4848 Arendal

Kontaktinfo:
Tlf: 40 00 10 79
post@ivre.no

Postadresse:
Postboks 1673 Stoa,
4857 Arendal


Konsernsjef og daglig leder
Geir Fredrik Sissener

Tlf: 95 10 60 18

gfs@ivre.no


Økonomi og regnskapssjef
Vigdis S. Hansen

Tlf: 957 25 119

vigdis.hansen@ivre.no


Regnskapsmedarbeider/controller
Mariann Dalene

Tlf: 991 65 165

mariann.dalene@ivre.no


Anleggskonsulent
Helge Eriksen
Ivre Anleggsservice as

Tlf: 900 59 829

helge.eriksen@ivre.no


Eiendomsutvikler Ivre eiendom holding as
Preben Gigernes Asbjørnrød
Bingo Sør

Tlf: 911 18 911

preben@ivre.no


Avdelingsleder Ivre Sport og Anlegg as
Leif Johnny Olsen
Bingo Sør

Tlf: 911 91 741

ljo@ivre.no


Avdelingsleder Ivre rekruttering og bemanning as
Heidi Tellefsen

Tlf: 91 77 15 25

heidi@ivre.no


Rådgiver Ivre rekruttering og bemanning as
Erik Johan Lindøe

Tlf: 45 28 11 04

erik@ivre.no