Ivre har gjennom mange år bygget seg opp en betydelig eiendomsportefølje.

Eiendom

Ivre har gjennom mange bygget seg opp en betydelig eiendomsportefølje og med mål om videre vekst. Opprinnelig var hensikten å skaffe lokaler til bingovirksomheten. I dag er eiendomsutviklingen å anse som en del av forretningsvirksomheten til Ivre som i dag består av både eiendomsforvaltning og eiendomsutvikling.

Organisering konsern og herunder eiendom:

 

 

I dag er det tre bilforretninger som leier i Ivre sine lokaler.

Målsettingene er som følger:
• Anskaffe, utvikle og forvalte en eiendomsmasse med økonomisk vinning som mål.
• Skaffe egnede lokaler til egne virksomheter.

Eiendomsporteføljen
• Åsbieveien 16 (tidligere Idrettens hus).

I bygget er nå Ivre med datterselskaper, RSM Contract as Stoa Bil as samt Aust-Agder jeger & fisk. Alle lokalene er nå utleid.

I 2015 ble det opparbeidet en eget ny flott parkeringsplass til 49 biler i tillegg til de eksisterende parkeringsplassene.

Bygget ble høsten 2016 betydelig oppgradert med nye fasader, vinduer (aluminium), dører og nytt tak.
Både vegger og tak er etterisolert og det er laget en ny flott inngangsportal.

Vi har også montert ladestasjoner for el-biler og videoovervåkning av parkeringsplass/innkjørsel.

Vi har også montert ventilasjon og kjøling i B-blokka av bygget.

Bygget fremstår nå utvendig både moderne, tidsmessig og miljøtilpasset,


Ivrebygget – Åsbieveien 16-1 AS

Ivrebygget – Åsbieveien 16 AS

Ny inngangsportal på Ivrebygget

Baksiden på Ivrebygget

1 etg Ivrebygget

2 etg Ivrebygget

Kirkeveien 183 med seksjon 4 og 5 på His med:

Seksjon 4 og 5 utgjør hele eiendommen. Seksjon nr 5 ble kjøpt i 2014. Fullt utleid. I Kirkeveien 183 AS AS er det planer om et større utviklingsprosjekt med leiligheter og nye næringslokaler. Ta kontakt for mer informasjon og gjerne en befaring.

Pedersen Autopark as (seksjon nr 5):

Pedersen autpark as

• Auto Forum as (seksjon nr 5):

Autoforum as - jan 2016

• Bingo Sør as (seksjon nr 4): Lengst bort er det 330 m2 ledige lokaler

His bingo - hjørne syd- malt juli 2016

(seksjon nr 4 utvendig malt sommeren 2016)

 

• Åsbieveien 16 (Nettpartner as)

Nettpartner as - Åsbieveien 16 Stoa
Nettpartner as

Sparebanken Sør Amfi:

Sparebanken Sør amfi
Ivre har en leiekontrakt med Arendal Eiendom KF på Sør Amfi og driver fremleie til Atletica-idrettens treningssenter as, samt til fysioterapeutene.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon:

Preben Asbjørnrød 3 - til hjemmeside

Preben Asbjørnrød (eiendomsutvikler)
Mob: 911 18 911
E-post: preben@ivre.no

Geir Fredrik Sissener - juni 2015 - LIFFE

Geir Fredrik Sissener
Konsernssjef og daglig leder
Mob: 951 06 018
E-post: gfs@ivre.no

Fellesforvaltning

Målsettingene
• Utvikle en effektiv og god fellesforvaltning til en gunstig kostnad for selskapene i konsernet.