Selskapene

Ivre eier og driver fellestjenester for eiendommene samt for datterselskapene