Ivre Anleggservice AS er et konsulentfirma med lang erfaring innen nærmiljø og idrettsanlegg.

Ivre Anleggsservice as ble etablert i 1999, men virksomheten har vært drevet i regi av Aust-Agder idrettskrets siden 1980. Selskapet er et konsulent og rådgivningsfirma i forbindelse med planlegging, bygging og drift av nærmiljø og idrettsanlegg.

Gå til hjemmeside

Fra 2011 har Helge Eriksen vært anleggskonsulent i selskapet. Han har lang erfaring fra anleggsbransjen,
er spesialist på idrettsanlegg og har et betydelig nettverk i Agderfylkene.

Bistand under utarbeidelse av spillemidler er en sentral del av virksomheten. Selskapet tilbyr i tillegg tjenester innen byggeledelse, planarbeid og generell anleggsveiledning.

Selskapet tilbyr sine tjenester primært til idrettslag, men også til velforeninger, kommuner og andre (privatpersoner og bedrifter).

portrett_helge

Anleggskonsulent Helge Eriksen

Gå til hjemmeside