Ivre Anleggservice AS er et konsulentfirma med lang erfaring innen nærmiljø og idrettsanlegg.

Ivre Anleggsservice as ble etablert i 1999, men virksomheten har vært drevet i regi av Aust-Agder idrettskrets siden 1980. Selskapet er et konsulent og rådgivningsfirma i forbindelse med planlegging, bygging og drift av nærmiljø og idrettsanlegg.

Gå til hjemmeside

Fra 2010 har Helge Eriksen vært anleggskonsulent i selskapet. Han har lang erfaring fra anleggsbransjen, er spesialist på idrettsanlegg og har et betydelig nettverk i Agderfylkene.

Bistand under utarbeidelse av spillemidler er en sentral del av virksomheten. Selskapet tilbyr i tillegg tjenester innen byggeledelse, planarbeid og generell anleggsveiledning.

Selskapet tilbyr sine tjenester primært til idrettslag, men også til velforeninger, kommuner og andre (privatpersoner og bedrifter). Siden 2010 har Helge utarbeidet over 300 spillemiddelsøknader og aldri fått avslag!
Målet er å optimalisere spillemiddelsøknadene etter gjeldende regelverk slik at søkerne kan få det de skal. Det lønner seg å samarbeide med oss, både kvalitetsmessig og økonomisk.

portrett_helge

Anleggskonsulent Helge Eriksen

Gå til hjemmeside