Bingo Sør driver en moderne bingovirksomhet med et variert og spennende spilletilbud.

Bingo Sør as ble etablert som eget selskap (datterselskap i Ivrekonsernet i 2007). Tidligere var bingovirksomhet integrert i morselskapet Ivre og vi har drevet bingovirksomhet siden 1980. Bingo Sør er den største bingoentreprenøren på Sørlandet. Vi er også den entreprenøren som har drevet bingo lengst.

Logo Bingo Sør as på Stoa 22 3 16

Gå til hjemmeside

Vi samarbeider med den største bingoentreprenøren i Norge, Egil Hesland as.
Dette selskapet er en totalleverandør av spillmaskiner og programvare til Bingo Sør as med leveranser av Hovedspill 1 og 2, samt sidespillene (Data 1 og Data 2).
OK bingodrift leverer også data 2 maskiner.
I tillegg leverer Norsk Tipping as sidespillet Belago.

I dag har vi totalt syv bingohaller derav fem i det tidligere Vest-Agder (Sørlandstunet, Vennesla, Markens i Kristiansand, Mandal og Vanse) og 2 i det tidligere Aust-Agder (Stoa og His i Arendal).

Vi  spiller til inntekt for 100 formål i Agder og der de fleste er idrettslag.

I 2023 utbetalte Bingo Sør as til sammen nær 8 mill. til formålene.
Siden 2012 har Bingo Sør utbetalt 91,4 millioner til formålene og der nær alle er idrettslag.

Alle de 7 hallene har et komplett spilltilbud og spennende spillplaner.
Det spilles normalt  i en link med 8 haller, men det er visse unntak fra dette der vi spiller med færre haller.

Sidespill står for en betydelig andel av bingovirksomheten, her er skjermbilder for data II:

Bilde databingo 2 - skjerm nytt spill (superstar) - Stoa 18 juni 2014

Bilde databingo 2 - 5 spill - 17 juni 2014 Stoa

Selskapets formål er gjennom handel, utleie og annen økonomisk virksomhet å bidra til verdiskapning for idretten.
Bingo Sør as skal gjennom sin virksomhet bidra til at idrettsorganisasjoner og andre lag og foreninger i Aust- og Vest-Agder skal få inntekter fra bingospill etter de krav som fastsettes av off.myndigheter. Fordelingen mellom foreningene skal baseres på størrelse, aktivitetsnivå og antall barn og unge, og foretas etter et regelverk fastsatt av Bingo Sør sitt styre.

Her er bilde av lag og foreninger tilhørende Vennesla bingo:
Gruppebilde Vennesla 25 april 2013

Geir Fredrik Sissener er daglig leder.
Selskapet har samme styre som Ivre med Bente Langerud Mortensen som styreleder.

De ansatte er nøkkelen til god service og gode spillopplevelser.

Gå til hjemmeside