Bingo Sør driver en moderne bingovirksomhet med et variert og spennende spilletilbud.

Bingo Sør as ble etablert som eget selskap (datterselskap i Ivrekonsernet i 2007). Tidligere var bingovirksomhet integrert i morselskapet Ivre og vi har drevet bingovirksomhet siden 1980. Bingo Sør er den største bingoentreprenøren på Sørlandet. Vi er også den entreprenøren som har drevet bingo lengst.

Logo Bingo Sør as på Stoa 22 3 16

Gå til hjemmeside

Vi samarbeider med den største bingoentreprenøren i Norge, Egil Hesland as.
Dette selskapet er en totalleverandør av spillmaskiner og programvare til Bingo Sør as med leveranser av Hovedspill 1 og 2, samt sidespillene (Data 1 og Data 2). I tillegg leverer Norsk Tipping as sidespillet Belago.

I dag har vi totalt åtte bingohaller derav fem i Vest-Agder (Sørlandstunet, Vennesla, Markens i Kristiansand, Mandal og Vanse) og tre i Aust-Agder (Brokelandsheia, samt Stoa og His i Arendal).

Vi  spiller til inntekt for 128 lag og foreninger i de to fylkene (2016).

I 2015 utbetalte Bingo Sør as til sammen ca 7,84 mnok til de ulike lag og foreningene.
Ca. 92 % av lagene og foreningene er idrettslag.

Alle de 8 hallene har et komplett spilltilbud og spennende spillplaner.
Det spilles normalt  i en link med 8 haller, men det er visse unntak fra dette der vi spiller med færre haller.

Sidespill står for en betydelig andel av bingovirksomheten, her er skjermbilder for data II:

Bilde databingo 2 - skjerm nytt spill (superstar) - Stoa 18 juni 2014

Bilde databingo 2 - 5 spill - 17 juni 2014 Stoa

Det er viktig med kundeundersøkelser; her er Karl Gustav (Kalle) Ellefsen klar til dyst høsten 2015:

Kalle med 8 boxer - 6 okt 2015

Selskapets formål er gjennom handel, utleie og annen økonomisk virksomhet å bidra til verdiskapning for idretten.
Bingo Sør as skal gjennom sin virksomhet bidra til at idrettsorganisasjoner og andre lag og foreninger i Aust- og Vest-Agder skal få inntekter fra bingospill etter de krav som fastsettes av off.myndigheter. Fordelingen mellom foreningene skal baseres på størrelse, aktivitetsnivå og antall barn og unge, og foretas etter et regelverk fastsatt av Bingo Sør sitt styre.

Her er bilde av lag og foreninger tilhørende Vennesla bingo (tatt høsten 2013):
Gruppebilde Vennesla 25 april 2013

Karl Gustav Ellefsen er bingosjef og Geir Fredrik Sissener er daglig leder.
Selskapet har samme styre som Ivre med Øystein K. Djupedal som styreleder.

De ansatte er nøkkelen til god service og gode spillopplevelser, her fra Sørlandstunet:

Sørlandstunet - ansatte og Kalle

Fra venstre: Lena, hallsjef Brit, Dina og Bingosjef Kalle

Spørsmål knyttet til Bingo Sør as kan tas med bingosjef Karl Gustav (Kalle) Ellefsen på:

Mob: 913 36 345 og e-post: kalle@ivre.no

 

portrett_karl

Karl Gustav (Kalle) Ellefsen

 

Gå til hjemmeside