IdrettsFinanskonsernet utvider sin virksomhet

Det nye selskapet skal hete Ivre rekruttering og bemanning as og har ansatt seniorrådgiverne André Pedersen og Heidi Tellefsen. Begge har lang bransjeerfaring og målet er at selskapet skal bli et ledende selskap innen rekruttering og bemanning i Aust-Agder.
Kontoradresse er Åsbieveien 16 på Stoa der selskapet holder til i renoverte og flotte lokaler.
Alt utbytte fra selskapet går tilbake til idretten i Aust-Agder.

Les mer om selskapet: https://ivre.no/rekruttering/


Seniorrådgiver Heidi Tellefsen
Mob: 917 71 525
e-post: heidi@ivre.no

Seniorrådgiver Andre Pedersen
Mob: 917 68 804
E-post: andre@ivre.no

Fra pressemelding sendt ut 31.juli 2017:

IdrettsFinanskonsernet utvider sin virksomhet med et nytt selskap innen rekruttering og bemanning fra 1.august 2017. Selskapet skal hete Ivre rekruttering og bemanning as og har nyrenoverte og flotte kontorer i Åsbieveien 16 på Stoa. Her har også resten av konsernet sine kontorer. Ivre rekruttering og bemanning as har vært så heldige å få ansatt André Pedersen og Heidi Tellefsen som seniorrådgivere. Begge har mange års bransjeerfaring og vi føler oss trygge på at de vil danne et veldig flott team når dette selskapet nå skal ut i markedet. Vårt mål er å være et ledende selskap i Aust-Agder innen rekruttering og bemanning. Overskuddet av all virksomhet i konsernet går tilbake til

Om IdrettsFinanskonsernet: Er eiet av stiftelsen Aust-Agder idrettsfond med 89,88%. Her er kan alle idrettslagene i Aust-Agder møte på årlig fondsmøte. 10,12% eies av Aust-Agder friidrettskrets, Aust-Agder seilkrets, Aust-Agder skytterkrets, Aust-Agder gym og turnkrets og Aust-Agder orienteringskrets. Vårt oppdrag er å skape verdier for idretten. Vårt slagord er: tilrettelegger for idrettsglede

IdrettsFinanskonsernet består i dag av en rekke selskaper til beste for idretten i Aust-Agder og er Aust-Agder idrettens forretningsorganisasjon. Øystein Djupedal er styreleder for alle selskapene. Sidsel Pettersen er nestleder i styret. Øvrige styremedlemmer er Trine-Lill Einerkjær, Morten Kraft og Birger Eggen. Geir Fredrik Sissener er konsernsjef og daglig leder i alle selskapene. Gjennom bingovirksomheten i Bingo Sør as, har selskapet bare siden 2008 utbetalt mer enn 86 millioner til lag og foreninger på Sørlandet, i all hovedsak til idrettslag. I 2016 betalte konsernet gjennom bingovirksomheten og utbytte til eierne ut til sammen mer enn kr 8,8 millioner til i all hovedsak idretten. Største eier betaler årlig ut ca. kr 400.000,- til talentutvikling og toppidrett i Aust-Agder. Dette er unikt i Norge. IdrettsFinanskonsernet driver i dag innen følgende forretningsområder: bingo (Bingo Sør as), IF Sport & Anlegg as (eksperter på å bygge nærmiljøanlegg og idrettsanlegg), konsulentvirksomhet for bygging av idrettsanlegg herunder spillemiddelsøknader (Idrettens Anleggsservice as), eiendomsutvikling (Stoa og Kirkeveien 183) og nå innen rekruttering og bemanning.

PS! Det hadde vært veldig hyggelig med et redaksjonelt oppslag på denne spennende nyheten!

For mer informasjon kontakt konsernsjef Geir Fredrik Sissener på mobil: 951 06 018 eller på e-post: gfs@idrettsfinans.no. Les mer på https://ivre.no/rekruttering og www.idrettsfinans.no