IdrettsFinans as har inngått intensjonsavtale med COOP

Mandag 31.juli 2017 inngikk COOP Sørvest og IdrettsFinans en intensjonsavtale om at det skal etableres en Extrabutikk på Kirkeveien 183 på His i Arendal.

Dette må sees i sammenheng med utviklingen av His bydelssenter som forventes å komme til politisk behandling i kommuneplanutvalget og i bystyret høsten 2017. IdrettsFinans as skal også bygge leiligheter der i siden i Gamle Kirkevei 10 (naboeiendommen). Vi ser frem til en spennende prosess i godt samarbeid med COOP Sørvest.
Saken ble først omtalt på Agderposten.no torsdag 3.august 2017, les mer her

Foto: Vidar Fløde (Agderposten)

Intensjonsavtale: Regionsdirektør i COOP Sørvest, Kay Arne Rakstang Nedrejord (til høyre) og konsernsjef i IdrettsFinans as, Geir Fredrik Sissener (til venstre) torsdag 3.august 2017.