Ivre rekruttering og bemanning as er ØIF sponsor

Til venstre: konsernsjef i IdrettsFinans as Geir Fredrik Sissener. Han er også daglig leder i Ivre rekruttering og bemanning as. Til høyre: Bjørn-Gunnar Bruun Hansen, daglig leder i ØIF Arendal.

Primo november 2017 ble det inngått sponsoravtale mellom ØIF Arendal og Ivre rekruttering og bemanning as. Ivre rekruttering og bemanning as er et 100% eiet datterselskap av IdrettsFinans as og oppstarten av virksomheten var 1.august 2017. Selskapet har fått en veldig flott oppstart og ser virkelig frem til videre samarbeid med toppklubben ØIF Arendal. IdrettsFinans as og Ivre rekruttering og bemanning as er eiet av idretten og overskuddet går tilbake til idretten.
Vi synes nå det er veldig spennende å kunne være en bidragsyter til videre utvikling av den flotte klubben ØIF Arendal. Ved siden av daglig leder blir det de erfarne seniorrådgiverne i Ivre rekruttering og bemanning as Andre Pedersen og Heidi Tellefsen som aktivt kommer til å følge opp avtalen.

Les mer om Ivre rekruttering og bemanning as

Seniorrådgiver Heidi Tellefsen

Seniorrådgiver Andre Pedersen

Les mer om saken på ØIF Arendal sine hjemmesider