IdrettsFinans as har skiftet navn til Ivre as

PRESSEMELDING FRA IVRE-KONSERNET 4 JUNI 2018

IdrettsFinans as skifter navn til Ivre as.
Se www.ivre.no. Hensikten er å få et selskapsnavn som bedre kommuniserer vårt oppdrag og virksomhet. Vi i Ivre ”ivrer” for vår visjon og for vårt oppdrag.
Ivre as skifter også navn på noen av datterselskapene, hvor navnet Ivre utgjør «stammen».
Navnestrukturen i konsernet fra juni 2018 blir slik:
• Ivre as (konsern og morselskap) (erstatter IdrettsFinans as)
• Ivre Anleggsservice as (erstatter Idrettens Anleggsservice as)
• Ivre Sport og Anlegg as (erstatter IF Sport & Anlegg as)
• Ivre Eiendom Holding as (erstatter IdrettsFinans eiendom Holding as.
• Ivre rekruttering og bemanning as
• Ivre utleie bemanning as
• Bingo Sør as
Selskapet eier flere eiendommer organisert i egne aksjeselskaper.
Ivre as eies av idretten i Aust-Agder gjennom stiftelsen Aust-Agder idrettsfond (89,88%), og øvrige 10,12 % av Aust-Agder friidrettskrets, Aust-Agder orienteringskrets, Aust-Agder Skytterkrets, Aust-Agder Gym- og turnkrets og Aust-Agder seilkrets. Selskapet er Aust-Agder idrettens forretningsorganisasjon, og en støttespiller for Idretten.
Vårt formål er gjennom handel, utleie og annen økonomisk virksomhet å bidra til verdiskapning for idretten i Aust Agder. Dette skjer gjennom pengeutbetalinger og kompetansetilførsel.
Vi skaper idrettsglede!
Ivres visjon er å skape idrettsglede. Dette tilrettelegger vi for på flere måter.
• Bingo Sør: utbetaler penger til idrettslag på Sørlandet gjennom bingovirksomhet. I 2017 var utbetalingen på over 7 millioner, og sum siste 10 år nær 93 millioner.
• Ivre Anleggsservice as: tilfører faglig kompetanse, konsulentvirksomhet og prosjektledelse på idrettsanlegg og nærmiljøanlegg.
• Ivre Sport og Anlegg as: spesialister på å bygge utendørs idretts- og nærmiljøanlegg.
Utbytte fra konsernet til talent og toppidrett i Aust-Agder skjer gjennom største eier som årlig har utbetalt kr 400.000,- til formålet.
Ta gjerne kontakt med konsernsjef for ytterligere kommentarer.

Geir Fredrik Sissener                               Øystein Djupedal
Ivre as                                                        Ivre as
Konsernsjef                                               Styreleder
Mob: 951 06 018                                     Mob: 480 18 010