Generalforsamling avholdt i Ivre as (konsern, mor og døtre)

Det ble gjennomført generalforsamling i Ivre konsern og mor, samt samtlige datterselskaper onsdag 24 april 2019.

Alle eierne var representert i generalforsamlingen for Ivre as konsern og mor som fant sted i Arendal kultur og rådhus med påfølgende middag.

Kort oppsummert var det et godt og utviklende år for konsernet.

Noen nøkkeltall fra 2018 for konsernet Ivre AS (skiftet navn i 2018 fra IdrettsFinans as):

  • Årsomsetning 2018: 116.640.042,-
  • Resultat før skatt 2018: 2.849.747,-
  • Årsresultat (etter skatt): 2.258.617,-
  • Vedtatt utbytte 2018: 752.872,- (Kr 245,17 pr.aksje)
  • Utbetaling til lag og foreninger fra Bingo Sør as, samt belago (via Norsk Tipping) der 92% er idrettslag på Sørlandet: 6.565 mill.
  • I perioden 2008-2018 har Bingo Sør as til sammen betalt ut nær 100 millioner til lag og foreninger
    (99,536 millioner)

Styret i Ivre AS:

Fra venstre: Styremedlem Morten Kraft, styremedlem Eivind Buckner, Nestleder Sidsel Pettersen, Styreleder Øystein Djupedal og styremedlem Trine-Lill Einerkjær

Styret og daglig leder i stiftelsen Aust-Agder idrettsfond:

Fra venstre: Styremedlem Øystein Grødum, daglig leder Thom Krakstad, styreleder Halvor Rismyhr, styremedlem Kine Wangerud og styremedlem Anna Blakstad. Styremedlem Line Granjord Paulsen var forhindret fra å delta.

Minoritetsaksjonærene:

Fra venstre: Eilert Vierli (Aust-Agder seilkrets), Terje Urfjell (Aust-Agder orienteringskrets), Susann Falch Johannson (Aust-Agder skytterkrets, John Skaare (Aust-Agder friidrettskrets) og Stian Syvertsen (Aust-Agder gym og turnkrets)

Gjester:

Fra venstre: Svein Lien (org.sjef Agder idrettskrets) og Siri Gundersen (Styremedlem Agder idrettskrets)

Offisiell overlevering av bingoutvalgets rapport fra utvalgets leder Trine-Lill Einerkjær til styreleder i Ivre as Øystein Djupedal: