Ivre-konsernet kjøper Sørlandet rekruttering as

Se pressemelding sendt ut 17.januar 2024 kl. 1200:

Kort om saken:

Ivre som er eid av Stiftelsen Aust-Agder Idrettsfond og har som mål og skape verdier for idretten og har siden 2017 drevet med rekruttering og bemanning gjennom selskapet Ivre Rekruttering og Bemanning. Selskapet er plassert i Arendal og har i dag to ansatte.
Den 01.01.2024 har selskapet kjøpt Sørlandet Rekruttering ved Harald Erlandsen i Grimstad.
Selskapene slås nå sammen til «nye» Sørlandet rekruttering og blir nå en ledende aktør innen rekruttering i Aust-Agder.

Konsernsjef i Ivre Geir Fredrik Sissener er meget godt fornøyd med kjøpet: «Vi ser at kampen om arbeidskraften i regionen vår aldri har vært større og gode rekrutteringsprosesser er avgjørende for å sikre at satsningene som skjer på Sørlandet blir vellykkete. Gjennom denne sammenslåingen bygger vi både et rekrutteringsselskap, men først og fremst et kompetansefelleskap hvor vi har fagkunnskap innen alle felt som regionen vil trenge i tiden fremover. Dette sikrer enda bedre kvalitet for kundene våre, og at vi finner riktig person til stillingen. Dette tjener bedriftene på, og ikke minst våre eiere, idretten i Aust-Agder».

Selskapet vil ha kontorer både i Arendal og Grimstad.

I Arendal har vi flotte kontorer i Kanalgården, mens i Grimstad forblir vi der vi har holdt til i mange år, Teknologiparken.

Harald Erlandsen vil, som siden 2013 har drevet Sørlandet Rekruttering, vil gå inn som ny leder for storsatsingen og ser frem til «nye» Sørlandet Rekruttering: «Jeg tenker tiden vi står ovenfor nå krever en konsolidering i markedet, hvor vi trenger en større bredde av kompetanse og forskjellige nettverk. Det nye selskapet vil treffe bredere i fagkunnskap, alder og geografi over hele markedsområdet vårt. Dette vil gjøre oss bedre i stand til å finne de riktige personene til våre kunder. Denne sammenslåingen vil gi bedre tjenester til våre eksisterende kunder, og samtidig gjøre oss rustet for mange nye. Dette er hva Sørlandet trenger for den spennende tiden vi går inn i.»

For spørsmål, kontakt:

Geir Fredrik Sissener, konsernsjef Ivre, Tlf: 951 06 018.

Harald Erlandsen, Sørlandet Rekruttering, Tlf: 480 93 000.

Trykke på bildet for større visning.

Fra venstre: Geir Fredrik Sissener (konsernsjef Ivre as og daglig leder), Harald Erlandsen (avdelingsleder), Ida Karoline Tandberg Sjøwall (rådgiver), Erik Johan Tellefsen Lindøe (rådgiver).

Se også oppslag i Agderposten: Kjøper selskap og blir største aktør – agderposten.no