Kirkeveien 183 as har overtatt bilvaskanlegget på His

Kirkeveien 183 as er eid av Ivre eiendom holding as (50%) og BRGU AS (50%). I november 2023 ble Pedersen autopark as (vår leietaker) avviklet etter 29 års drift. Kirkeveien 183 as ønsket å drifte dette anlegget videre og overtok dette medio desember 2023.
Dette fanget Agderposten opp og det ble et hyggelig oppslag på agderposten.no den 16.1.24 og på papir og digitale flater 17.1.2024.
Vi har gjennomført en stor service på bilvaskanlegget og har inngått en serviceavtale med leverandøren Holta & Håland.

Bildet under av oppslaget i Agderposten 17.1.2024

.