Ny styreleder og nye styremedlemmer i Ivre konsernet

Ivre as (konsern og mor) hadde Generalforsamling den 24.4.2024.

Øystein K. Djupedal gikk av etter å ha vært styreleder i Ivre med datterselskaper i ca. 8 1/2 år.
Styremedlem Øystein gikk av etter å ha vært i styret i 4 år.
Stor takk til begge to for utmerket innsats i alle disse årene.

Fra venstre: nestleder i fondet (Anne Blakstad), Øsytein Grødum, Øystein Djupedal og styreleder i fondet (Kirsten Borge) takker av styremedlem og styreleder

Videre ble Bente Langerud Mortensen valgt som ny styreleder.
Ole Magnus Heimvik ble valgt som ny nestleder (ny i styret)
Jan Engelberg som nytt styremedlem (ny i styret)
Aase Synnøve Hobbesland ikke på valg – fortsetter som styremedlem
Eivind Robert Buckner på valg – valgt til å fortsette som styremedlem.
Styret er gjennomgående i alle datterselskapene med et unntak av Kirkeveien 183 as.
I datterselskapet Kirkeveien 183 as (eies 50% med BRGU AS) blir selskapet representert ved Ole Magnus Heimvik og Eivind Robert Buckner.

Styreleder Bente Langerud Mortensen:

Nestleder i styret, Ole Magnus Heimvik:

Styremedlem Eivind Robert Buckner:

Styremedlem Aase Synnøve Hobbesland:

Styremedlem Jan Engelberg: