Ivrekonsernet tilbyr gode tjenester innen rekruttering og bemanning med svært erfarne seniorrådgivere

Vi startet opp Ivre rekruttering og bemmanning as og Ivre Utleie bemanning as 1.august 2017. Selskapene holder til i Kanalgården i Arendal sentrum. Her har vi gode kontorfaciliteter og gode systemer for både rekrutterings- og utleieoppdrag. Gå til deres hjemmeside: https://www.ivrerekruttering.no