Ivrekonsernet tilbyr gode tjenester innen rekruttering og bemanning med svært erfarne seniorrådgivere

Vi startet opp Ivre rekruttering og bemmanning as og Ivre Utleie bemanning as 1.august 2018. Selskapene holder til med resten av staben i Åsbieveien 16 på Stoa i første etasje. Her har vi gode kontorfaciliteter og gode systemer for både rekrutterings- og utleieoppdrag. Gå til deres hjemmeside: https://www.ivrerekruttering.no