Stiftelsens ideelle formål er å eie og forvalte formuesmidler, samt yte økonomiske tilskudd til beste for idretten i Aust-Agder.

Opprettelse og formål

Aust-Agder Idrettsfond er en stiftelse opprettet av Aust- Agder Idrettskrets på grunnlag av vedtak i Aust-Agder Idrettskrets` Ting 21. april 2001.
Stiftelsens ideelle formål er å tilgodese idretten i Aust-Agder ved å eie formuesmidler, herunder aksjer og selskapsandeler m.v. i de selskaper m.v. som stilles til disposisjon av idrettsorganisasjoner i Aust-Agder og av andre, samt forvalte disse på best mulig måte. Videre å yte økonomisk tilskudd eller på annen måte bidra til realisering av tiltak eller prosjekter til beste for idretten i Aust-Agder og som iverksettes av idrettsorganisasjoner med virkeområde i Aust-Agder.

Virksomheten

Stiftelsen eier Ivre med 97,28% %.
Styret består av styreleder Kirsten Johanne Borge, Nestleder  Anne Blakstad, Styremedlem Øystein Grødum, Styremedlem Salve Eieland og styremedlem Siri Marie Gundersen (hun er også styreleder i Agder idrettskrets) og Svein Are Folgerø. John G.Bergh er fra 1.7.2022 ny daglig leder for fondet (10% stilling) etter at Thom E. Krakstad.

Ivre (konsern og morselskap) har som mål å betale ut utbytte til sine eiere hvert år herunder største eier Stiftelsen Aust-Agder idrettsfond. Det er totalt sett de siste årene blitt betalt ut mer nær 3,3 millioner til eierne.

Stiftelsen betaler ut overskudd fra fondet til toppidrettsutøvere og talentutvikling for idrettsutøvere og idrettslag tilhørende Aust-Agder. Dette beløpet har de senere årene vært på ca. kr 4-500.000,-.
I 2020 og 2021 ble det ikke utbetalt utbytte, men foretatt likviditetsforhøyelse (flere aksjer).
I 2022 ble det betalt ut kr 450.000,- totalt sett i utbytte fra Ivre as.
I 2023 ble det betalt ut utbytte til eierne på kr 500.000,-.

Aust-Agder idrettsfond

Styreleder Kirsten Johanne Borge
Mob: 918 64 190
E-post: kirstenjohanneborge@gmail.com

 

 

Daglig leder- John Georg Berg
Tlf: 900 11 693
jgeoberg@online.no