Stiftelsens ideelle formål er å eie og forvalte formuesmidler, samt yte økonomiske tilskudd til beste for idretten i Aust-Agder.

Opprettelse og formål

Aust-Agder Idrettsfond er en stiftelse opprettet av Aust- Agder Idrettskrets på grunnlag av vedtak i Aust-Agder Idrettskrets` Ting 21. april 2001.
Stiftelsens ideelle formål er å tilgodese idretten i Aust-Agder ved å eie formuesmidler, herunder aksjer og selskapsandeler m.v. i de selskaper m.v. som stilles til disposisjon av idrettsorganisasjoner i Aust-Agder og av andre, samt forvalte disse på best mulig måte. Videre å yte økonomisk tilskudd eller på annen måte bidra til realisering av tiltak eller prosjekter til beste for idretten i Aust-Agder og som iverksettes av idrettsorganisasjoner med virkeområde i Aust-Agder.

Virksomheten

Stiftelsen eier Ivre med 94,06% %.
Styret består av styreleder Kirsten Johanne Borge, Nestleder Svein Hjort-Olsen, styremedlem Anne Blakstad, Styremedlem Øystein Grødum og Styremedlem Salve Eieland. Thom E. Krakstad er daglig leder for fondet (10% stilling).

Ivre (konsern og morselskap) har som mål å betale ut utbytte til sine eiere hvert år herunder største eier Stiftelsen Aust-Agder idrettsfond. Det er totalt sett de siste årene blitt betalt ut mer nær 3 millioner til eierne.

Stiftelsen betaler ut overskudd fra fondet til toppidrettsutøvere og talentutvikling for idrettsutøvere og idrettslag tilhørende Aust-Agder. Dette beløpet har de senere årene vært på ca. kr 4-500.000,-.
I 2020 og 2021 ble det ikke utbetalt utbytte, men foretatt likviditetsforhøyelse (flere aksjer).

 

Styreleder Kirsten Johanne Borge
Mob: 918 64 190
E-post: kirstenjohanneborge@gmail.com

 

portrett_thom

Aust-Agder idrettsfond
Daglig leder- Thom Krakstad
Tlf: 975 32 886
thom.krakstad@aaidrett.no