Den økonomiske og immaterielle verdiskapning i Ivre hadde sitt utspring og opprinnelse i Aust-Agder idrettskrets ved daværende organisasjonssjef Thom Krakstad.

Utgangspunktet

Utgangspunktet var oppstart av bingodrift ved Grand Bingo (IK-Finans) i 1983. I 1996 startet man opp med Arendal bowling/Arendal bowlingdrift (drives nå av privat aktør). Samtidig startet man med eiendomsdrift og utvikling i den hensikt å skaffe lokaler til bingovirksomhet, samt forretningsmessige investeringer i eiendom.

I 1999 ble Ivre Anleggsservice og Ivre Sport & Anlegg as (tidligere Gingi Sport as – navneskifte i 2013) etablert.
Begge disse selskapene er 100% eide datterselskaper.

Trimit – idrettens treningssenter as ble etablert i år 2000, men driften ble lagt ned 1.august 2012 og innfusjonert i morselskapet i 2015.

Bingovirksomheten ble skilt ut som aksjeselskap i 2007 og er 100% eid datterselskap av Ivre.

I 2001 ble Stiftelsen Aust-Agder Idrettsfond (stiftelse «eid» av idretten i Aust-Agder) etablert og er majoritetseier av Ivre. Stiftelsen er selveiende, men gjennom fondsmøtet har alle idrettslagene i Aust-Agder stemerett i forhold til valg av styre til Stiftelsen.

Således ble all forretningsvirksomhet flyttet fra idrettskretsen til Idrettsfondet.
Stiftelsen er en videreføring av Aust-Agder Idrettskrets Investeringsfond. Thom Krakstad har vært konsernsjef for Ivre siden etableringen og frem til 1.mai 2012, da Geir Fredrik Sissener overtok som konsernsjef, og er nå daglig leder i 10% stilling i stiftelsen.