Ivre driver eiendomsvirksomhet, eier og driver datterselskaper, eier mindre aksjeposter og driver fellestjenester for morselskapet og datterselskapene.

Visjon oppdrag, eierskap, fellestjenester og forvaltning

Største eier er Stiftelsen Aust-Agder idrettsfond med 94,06 % og ulike særkretser i idretten i Aust-Agder med 5,97 %. Særkretsene er Aust-Agder friidrettskrets, Østre Agder skytterkrets og Aust-Agder seilkrets.

Vårt oppdrag er å skape verdier for idretten

Vår visjon er: Å skape idrettsglede

Samfunnsroller vår er å være tilrettelegger.

Derfor er slagordet vårt formulert slik: Tilrettelegger for idrettsglede.

Våre verdier: Ansvarlighet, Fellesskap og Glede

Ivre eier følgende datterselskaper:

 • Bingo Sør AS (100%) – Bingovirksomhet.
 • Ivre Anleggsservice AS (100%)- Konsulent og prosjektvirksomhet innen idretts og nærmiljøanlegg der utarbeidelse av spillemiddelsøknader samt prosjektledelse for idrettslag, velforeninger og kommuner utgjør den vesentligste delen av virksomheten. I større grad enn tidligere utarbeides også forstudier og prosjektutredninger for de samme kundene.
 • Ivre Sport og Anlegg as (100%) – Anleggsselskap med hovedvirksomhet knyttet til bygging av nærmiljø og idrettsanlegg, men driver også tradisjonell anleggsvirksomhet.
 • Ivre eiendom holding as (100%) som igjen har følgende datterselskapene innen eiendom:
  • Åsbieveien 16-1 as
  • Åsbieveien 16-2 as
  • Kirkeveien 183 as (fra feb. 2022: eid 50% med BRGU AS)
  • Gamle Kirkevei 10 as
 • Ivre rekruttering og bemanning as (100%)
 • Ivre bemanning utleie as (100%)

Ivre as har en videre en konserndel som driver fellestjenester for alle selskapene, samt eiendomsforvaltning og utvikling. Styret i Ivre består av 5 personer og rapporterer til eierne, Idrettsfondet og særkretsene i Aust-Agder (de tre særkretsene som er eiere).

Styret

Styret Ivre as (ajour pr april 2021)

 • Styreleder Øystein Kåre Djupedal (innvalgt 2015)
 • Nestleder Sidsel Pettersen (innvalgt 2015)
 • Styremedlem Øystein Grødum (innvalgt 2020)
 • Styremedlem Trine-Lill Einerkjær (innvalgt 2015).
 • Styremedlem Eivind R. Buckner (innvalgt 2018)

Styret er gjennomgående styre i morselskapet og i datterselskapene.

Styreleder Øystein Djupedal

Styreleder Øystein Djupedal

Sidsel Pettersen 11 4 16

Nestleder i styret, Sidsel Pettersen

Trine - Lill Einerkjær 11 4 16

Styremedlem Trine-Lill Einerkjær

Styremedlem Øystein Grødum (også styremedlem  i eierfondet)

Styremedlem Eivind R. Buckner

Konsernsjef i Ivre og daglig leder i de ulike datterselskapene siden 1.mai 2012 er Geir Fredrik Sissener.

Ivre AS konsern hadde i 2020 en omsetning på ca 104,4 mnok og med et positivt overskudd i et krevende Covid-19 år der i sær bingovirksomheten ble rammet.

Lag og foreninger, der ca. 97% er idrettslag i Aust og Vest-Agder, fikk i 2020 utbetalt av Bingo Sør totalt ca. kr 5,88 millioner. Bare siden 2008 har lag og foreninger på Sørlandet fått utbetalt drøye112,14 millioner. De senere årene er det utbetalt nær 3 millioner i utbytte til eierne. Største eier, stiftesen Aust-Agder idrettsfond, utbetaler ca. kr 400.000- 500.000- årlig til toppidrett og idrettstalenter i Aust-Agder.

Ivrekonsernet og konsernets eierskap og vår støtte til idretten, er en unik organisasjon i Norge.

Organisasjonskart

Fra 1.1.2022 ble Aust-Agder friidrettskrets regionalisert (slått sammen med Vest-Agder friidrettskrets) og Største eier kjøpte deres aksjer. Dermed 3 eiere: Stiftelsen Aust-Agder idrettsfond, Aust-Agder seilkrets og Østre Agder skytterkrets. Se org.kart under med eiere og eiersits, selskapepene og styret.

trykk på bildet for bedre visning.