Ivre driver eiendomsvirksomhet, eier og driver datterselskaper, eier mindre aksjeposter og driver fellestjenester for morselskapet og datterselskapene.

Visjon oppdrag, eierskap, fellestjenester og forvaltning

Største eier er Stiftelsen Aust-Agder idrettsfond med 97,28 % og ulike særkretser i idretten i Aust-Agder med 2,72 %. Særkretsene er Østre Agder skytterkrets (1,83%) og Aust-Agder seilkrets (0,88%).

Vårt oppdrag er å skape verdier for idretten

Vår visjon er: Å skape idrettsglede

Samfunnsroller vår er å være tilrettelegger.

Derfor er slagordet vårt formulert slik: Tilrettelegger for idrettsglede.

Våre verdier: Ansvarlighet, Fellesskap og Glede

Ivre eier følgende datterselskaper:

 • Bingo Sør AS (100%) – Bingovirksomhet.
 • Ivre Anleggsservice AS (100%)- Konsulent og prosjektvirksomhet innen idretts og nærmiljøanlegg der utarbeidelse av spillemiddelsøknader samt prosjektledelse for idrettslag, velforeninger og kommuner utgjør den vesentligste delen av virksomheten. I større grad enn tidligere utarbeides også forstudier og prosjektutredninger for de samme kundene.
 • Ivre Sport og Anlegg as (100%) – Anleggsselskap med hovedvirksomhet knyttet til bygging av nærmiljø og idrettsanlegg, men driver også tradisjonell anleggsvirksomhet.
 • Ivre eiendom holding as (100%) som igjen har følgende datterselskapene innen eiendom:
  • Åsbieveien 16-1 as
  • Åsbieveien 16-2 as
  • Kirkeveien 183 as (fra feb. 2022: eid 50% med BRGU AS)
  • Gamle Kirkevei 10 as
 • Ivre rekruttering og bemanning as (100%)
 • Ivre bemanning utleie as (100%)

Ivre as har en videre en konserndel som driver fellestjenester for alle selskapene, samt eiendomsforvaltning og utvikling. Styret i Ivre består av 5 personer og rapporterer til eierne, Idrettsfondet og særkretsene i Aust-Agder (de tre særkretsene som er eiere).

Styret

Styret Ivre as (ajour pr april 2022)

 • Styreleder Øystein Kåre Djupedal (innvalgt 2015)
 • Nestleder Sidsel Pettersen (innvalgt 2015)
 • Styremedlem Øystein Grødum (innvalgt 2020)
 • Styremedlem Trine-Lill Einerkjær (innvalgt 2015).
 • Styremedlem Eivind R. Buckner (innvalgt 2018)

Styret er gjennomgående styre i morselskapet og i datterselskapene.

Styreleder Øystein Djupedal

Styreleder Øystein Djupedal

Sidsel Pettersen 11 4 16

Nestleder i styret, Sidsel Pettersen

Trine - Lill Einerkjær 11 4 16

Styremedlem Trine-Lill Einerkjær

Styremedlem Øystein Grødum (også styremedlem  i eierfondet)

Styremedlem Eivind R. Buckner

Konsernsjef i Ivre og daglig leder i de ulike datterselskapene siden 1.mai 2012 er Geir Fredrik Sissener.

Ivre AS konsern hadde i 2021 en omsetning på ca. 119,2 mnok og med et positivt overskudd i et krevende Covid-19 år der i sær bingovirksomheten ble rammet.

Lag og foreninger, der ca. 97% er idrettslag i Aust og Vest-Agder, fikk i 2021 utbetalt av Bingo Sør totalt ca. kr 6,8 millioner. Bare siden 2012 har lag og foreninger på Sørlandet fått utbetalt drøye75,7 millioner. De senere årene er det utbetalt ca. 3.3 millioner i utbytte til eierne. Største eier, stiftelsen Aust-Agder idrettsfond, utbetaler ca. kr 400.000- 500.000- årlig til toppidrett og idrettstalenter i det tidligere Aust-Agder fylke.

Ivrekonsernet og konsernets eierskap og vår støtte til idretten, er en unik organisasjon i Norge.

Organisasjonskart

Fra 1.1.2022 ble Aust-Agder friidrettskrets regionalisert (slått sammen med Vest-Agder friidrettskrets) og Største eier kjøpte deres aksjer. Dermed 3 eiere: Stiftelsen Aust-Agder idrettsfond, Aust-Agder seilkrets og Østre Agder skytterkrets. Se org.kart under med eiere og eiersits, selskapepene og styret.

trykk på bildet for bedre visning.