Ivre driver eiendomsvirksomhet, eier og driver datterselskaper, eier mindre aksjeposter og driver fellestjenester for morselskapet og datterselskapene.

Visjon oppdrag, eierskap, fellestjenester og forvaltning

Største eier er Stiftelsen Aust-Agder idrettsfond med 97,28 % og ulike særkretser i idretten i Aust-Agder med 2,72 %. Særkretsene er Østre Agder skytterkrets (1,83%) og Aust-Agder seilkrets (0,88%).

Vårt oppdrag er å skape verdier for idretten

Vår visjon er: Å skape idrettsglede

Samfunnsroller vår er å være tilrettelegger.

Derfor er slagordet vårt formulert slik: Tilrettelegger for idrettsglede.

Våre verdier: Ansvarlighet, Fellesskap og Glede

Ivre eier følgende datterselskaper:

 • Bingo Sør AS (100%) – Bingovirksomhet.
 • Ivre Anleggsservice AS (100%)- Konsulent og prosjektvirksomhet innen idretts og nærmiljøanlegg der utarbeidelse av spillemiddelsøknader samt prosjektledelse for idrettslag, velforeninger og kommuner utgjør den vesentligste delen av virksomheten. I større grad enn tidligere utarbeides også forstudier og prosjektutredninger for de samme kundene.
 • Ivre Sport og Anlegg as (100%) – Anleggsselskap med hovedvirksomhet knyttet til bygging av nærmiljø og idrettsanlegg, men driver også tradisjonell anleggsvirksomhet.
 • Ivre eiendom holding as (100%) som igjen har følgende datterselskapene innen eiendom:
  • Åsbieveien 16-1 as 100% eiet.
  • Åsbieveien 16-2 as 100% eiet
  • Kirkeveien 183 as (fra feb. 2022: eid 50% med BRGU AS)
  • Gamle Kirkevei 10 as 100% eiet
 • Harpun as (tidligere Ivre rekruttering og bemanning as- skiftet navn i 2023) (100%)
 • Ivre Rekuttering og bemanning as (tidligere Ivre bemanning utleie as -skiftet navn i 2023)(100%)

Ivre as har en videre en konserndel som driver fellestjenester for alle selskapene, samt eiendomsforvaltning og utvikling. Styret i Ivre består av 5 personer og rapporterer til eierne, Idrettsfondet og særkretsene i Aust-Agder (de tre særkretsene som er eiere).

Styret

Styret Ivre as (ajour pr april 2023)

 • Styreleder Øystein Kåre Djupedal (innvalgt 2015)
 • Nestleder Bente Langerud Mortensen (innvalgt 2023)
 • Styremedlem Øystein Grødum (innvalgt 2020)
 • Styremedlem Aase Synnøve Hobbesland (innvalgt 2023).
 • Styremedlem Eivind R. Buckner (innvalgt 2018)

Styret er gjennomgående styre i morselskapet og i datterselskapene.

Styreleder Øystein Djupedal

Styreleder Øystein Djupedal

Nestleder i styret, Bente Langerud Mortensen

Styremedlem Aase Synnøve Hobbesland

Styremedlem Øystein Grødum

Styremedlem Eivind R. Buckner

Konsernsjef i Ivre og daglig leder i de ulike datterselskapene siden 1.mai 2012 er Geir Fredrik Sissener.

Ivre AS konsern hadde i 2021 en omsetning på nær 138 mill. NOK og et bra overskudd.

Lag og foreninger, der ca. 97% er idrettslag i Aust og Vest-Agder, fikk i 2022 utbetalt av Bingo Sør totalt nær 8 millioner. Bare siden 2012 har lag og foreninger på Sørlandet fått utbetalt ca. 83,6 millioner. De senere årene er det utbetalt ca. 3.8 millioner i utbytte til eierne. Største eier, stiftelsen Aust-Agder idrettsfond, utbetaler ca. kr 0,5 mill.  årlig til toppidrett og idrettstalenter i det tidligere Aust-Agder fylke.

Ivrekonsernet og konsernets eierskap og vår støtte til idretten, er en unik organisasjon i Norge.

Organisasjonskart

Fra 1.1.2022 ble Aust-Agder friidrettskrets regionalisert (slått sammen med Vest-Agder friidrettskrets) og Største eier kjøpte deres aksjer. Dermed 3 eiere: Stiftelsen Aust-Agder idrettsfond, Aust-Agder seilkrets og Østre Agder skytterkrets. Se org.kart under med eiere og eiersits, selskapene og styret.

trykk på bildet for bedre visning.