Ivre driver eiendomsvirksomhet, eier og driver datterselskaper, eier mindre aksjeposter og driver fellestjenester for morselskapet og datterselskapene.

Visjon oppdrag, eierskap, fellestjenester og forvaltning

Største eier er Stiftelsen Aust-Agder idrettsfond med 89,88 % og ulike særkretser i idretten i Aust-Agder med 10,12 %.

Vårt oppdrag er å skape verdier for idretten

Vår visjon er: Å skape idrettsglede

Samfunnsroller vår er å være tilrettelegger.

Derfor er slagordet vårt formulert slik: Tilrettelegger for idrettsglede.

Våre verdier: Ansvarlighet, Fellesskap og Glede

Ivre eier følgende datterselskaper:

 • Bingo Sør AS (100%) – Bingovirksomhet.
 • Ivre Anleggsservice AS (100%)- Konsulent og prosjektvirksomhet innen idretts og nærmiljøanlegg der utarbeidelse av spillemiddelsøknader samt prosjektledelse for idrettslag, velforeninger og kommuner utgjør den vesentligste delen av virksomheten. I større grad enn tidligere utarbeides også forstudier og prosjektutredninger for de samme kundene.
 • Ivre Sport og Anlegg as (100%) – Anleggsselskap med hovedvirksomhet knyttet til bygging av nærmiljø og idrettsanlegg, men driver også tradisjonell anleggsvirksomhet.
 • Ivre eiendom holding as (100%) som igjen har følgende datterselskapene innen eiendom:
  • Åsbieveien 16-1 as
  • Åsbieveien 16-2 as
  • Kirkeveien 183 as
 • Ivre rekruttering og bemanning as (100%)
 • Ivre bemanning utleie as (100%)

Ivre as har en videre en konserndel som driver fellestjenester for alle selskapene, samt eiendomsforvaltning og utvikling. Styret i Ivre består av 5 personer og rapporterer til eierne, Idrettsfondet og særkretsene i Aust-Agder.

Styret

Styret Ivre as (ajour pr 24 april 2018)

 • Styreleder Øystein Kåre Djupedal (innvalgt 2015)
 • Nestleder Sidsel Pettersen (innvalgt 2015)
 • Styremedlem Morten Kraft (innvalgt 2015)
 • Styremedlem Trine-Lill Einerkjær (innvalgt 2015).
 • Styremedlem Eivind R. Buckner (innvalgt 2018)

Styret er gjennomgående styre i morselskapet og i datterselskapene.

Styreleder Øystein Djupedal

Styreleder Øystein Djupedal

Sidsel Pettersen 11 4 16

Nestleder i styret, Sidsel Pettersen

Trine - Lill Einerkjær 11 4 16

Styremedlem Trine-Lill Einerkjær

Morten Kraft 11 4 16

Styremedlem Morten Kraft

Styremedlem Eivind R. Buckner

Konsernsjef i Ivre og daglig leder i de ulike datterselskapene siden 1.mai 2012 er Geir Fredrik Sissener.

Ivre hadde i 2016 en omsetning på ca 115 mnok og med et driftsresultat på ca. 1,1 million

Lag og foreninger, der ca. 92% er idrettslag i Aust og Vest-Agder, fikk i 2016 utbetalt av Bingo Sør totalt ca. kr 8,2 millioner. Bare siden 2008 har lag og foreninger på Sørlandet fått utbetalt drøye 86 millioner. Bare de senere årene er det utbetalt mer enn 2 millioner i utbytte til eierne. Største eier, stiftesen Aust-Agder idrettsfond, utbetaler ca. kr 400.000,- årlig til toppidrett og idrettstalenter i Aust-Agder.

Ivrekonsernet og konsernets eierskap og vår støtte til idretten, er en unik organisasjon i Norge.

Organisasjonskart

trykk på bildet for bedre visning.

Eiendomsselskapet GK 10 as fisjoneres nå ut og vil være på plass desember 2018.