Idrettsfinans skifter navn til Ivre. Selskapsnavnet kommuniserer vårt oppdrag og vår virksomhet på en bedre måte. Vi ivrer for å bidra til verdiskapning for idretten i Aust-Agder.