Ivre AS - selskapsnavnet kommuniserer vårt oppdrag og vår virksomhet på en bedre måte. Vi ivrer for å bidra til verdiskapning for idretten i Aust-Agder.
For online bingo: http://bingosor.dyndns.org/